search

Petroleumether 40-65

€ 9,99
Inclusief belasting
Hoeveelheid
Aantal

 

Gratis verzending vanaf €40,-

 

Binnen 24 uur verzonden

 

Veilig verpakt

Toepassingen:

-  Oplosmiddel (voor olie, vet en latex)

-  Ontvetten (o.a instrumenten)

Verkrijgbaar in flessen (1L).

Gevarenaanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Datasheet

CAS nummer
109-66-0
110-54-3
64742-49-0

Specifieke referenties

ean13
8785275743136