search

Xyleen

€ 27,83
Inclusief belasting
Hoeveelheid
Aantal

 

Gratis verzending vanaf €40,-

 

Binnen 24 uur verzonden

 

Veilig verpakt

Toepassingen:

Oplosmiddel

Ontvetter

Product informatie:

Xyleen (ook wel xylol of dimethylbenzeen) is een oplosmiddel met een sterk typerende geur. Xyleen wordt veel toegepast als oplosmiddel voor organische stoffen.

Verkrijgbaar in flessen (1L).

Gevarenaanduidingen:

H226 Ontvlambare vloeistof en damp

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H373 Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel, lever, nier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

exclam.gif

Datasheet

CAS nummer
95-47-6
106-42-3
108-38-3
Formule
C8H10
Aggregatietoestand
Vloeistof

Specifieke referenties

ean13
8785275743297

Je bent misschien ook geïnteresseerd in