Precursoren bedrijven en of particulieren

Precursoren bedrijven en of particulieren
Sinds 01-06-2016 is de Wet precursoren voor explosieven [https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven] van kracht, die de verkoop van verschillende chemicaliën aan particulieren reguleert. Dit houdt in dat een aantal chemische stoffen alleen nog bedrijfsmatig mag worden gebruikt. Er is een uitzondering op particulieren die in het bezit zijn van een gebruikersvergunning. 

Op deze pagina hieronder kunt u als particulier een vergunning aanvragen voor het bezit en gebruik van gereguleerde stoffen. Inspectie leefomgeving en transport (ILT).
https://www.ilent.nl/

Precursoren voor particulieren
Het is voor particulieren is het niet toegestaan deze onderstaande stoffen te kopen boven de grenswaardes. Wilt u deze stoffen wel kopen en bent u in het bezit van een gebruikersvergunning dan kunnen wij u de onderstaande stoffen wel leveren. Stuur de gebruikersvergunning in het verificatie proces. 

Stof

Grenswaarde

Bovengrens waarde

Salpeterzuur

   3% g/g

10% g/g

Waterstofperoxide

 12% g/g

35% g/g

Zwavelzuur

15% g/g

40% g/g

Nitromethaan

16% g/g

100% g/g


De bovengenoemde stoffen zijn wel boven de grenswaarde in ons assortiment. Waterstofperoxide 35 en 50 %, salpeterzuur 53%, zwavelzuur 37% en 96% ; Deze stoffen zijn verkrijgbaar voor bedrijven of particulieren met een gebruikersvergunning. Een vergunning aanvragen We leggen hieronder in een aantal stappen uit hoe je deze vergunning aanvraagt. Stap 1 : Om een gebruikersvergunning aan te kunnen vragen ben je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze mag niet meer dan 2 maanden oud zijn. Voordat u deze Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt dient u een aanvraagformulier VOG te hebben. Deze is vooraf ingevuld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hier [https://tijdelijk.ilent.nl/contact/vragenformulier.aspx] kunt het vragenformulier van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) vinden. Stap 2 : Vraag bij uw gemeente een verklaring omtrent gedrag aan. U neemt het vooraf ingevulde aanvraagformulier VOG mee die u heeft ontvangen van de ILT. Kijk goed op de website van de gemeente welke documenten u dient mee te nemen. Stap 3 : U dient het laatste aanvraagformulier in te vullen. Aanvraag vergunning voor precursor(specifieke stoffen) met een bezits-,gebruiks- of invoerbeperking. https://www.ilent.nl/documenten/formulieren/2016/08/05/aanvraag-vergunning-voor-precursorspecifieke-stoffen-met-een-bezits-gebruiks--of-invoerbeperking U zult hier duidelijk moeten aangeven welke stoffen u wil gebruiken. Ook dient u aan te geven hoeveel u gebruikt, en hoeveel u per keer gebruikt. Natuurlijk moet u ook beschrijven voor welke doeleinden u de stoffen wilt gebruiken. U dient aan te geven waar de stoffen opgeslagen worden en gebruikt worden. Nu kunt u het ingevulde aanvraagformulier, samen met VOG en of andere bijlagen naar de ILT sturen. Dit kunt u digitaal doen bij de ILT [https://tijdelijk.ilent.nl/onderwerpen/digitalepostbus.aspx]. Of u kunt het via de reguliere post doen. U kunt het naar het volgende adres sturen. ILT WSP, afdeling VAO Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Menu

Share

QR code

Settings

Maak een gratis account aan om verlanglijsten te gebruiken.

Aanmelden