Natriumpersulfaat

€ 164,56
Inclusief belasting
Hoeveelheid
Aantal

 

Gratis verzending vanaf €40,-

 

Binnen 24 uur verzonden

 

Veilig verpakt

Toepassingen:

- etsen van printplaten

- bleekmiddel

Product informatie: Natriumpersulfaat, ook wel natriumperoxydisulfaat, is een anorganische verbinding. Natriumpersulfaat is een zout van natrium en peroxodizwavelzuur. Natriumpersulfaat is een witte, vaste stof die goed oplost in water. De stof is bijna niet hygroscopisch. Natriumpersulfaat wordt voornamelijk toegepast als fijnetskristal voor printplaten en als bleekmiddel. 

Verkrijgbaar in zakken 25kg

Gevarenaanduidingen:

H272 Kan brand bevorderen

H302 Schadelijk bij inslikken

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H371 Kan schade aan organen veroorzaken

exclamation-mark-t-50x50.png flame-over-circle-t-50x50.png health-hazard-t-50x50.png

Veiligheidsinformatie blad:

https://onlinechemicalien.nl/img/cms/Natriumpersulfaat veiligheidsblad.pdf

Datasheet

CAS nummer
7775-27-1
EG nummer
231-892-1
Formule
Na2S2O8
Aggregatietoestand
Vaste stof